Scandinavian Hemp förlorade kampen

1
10021

Den 30 november 2018 är sista datum för Scan Hemps försäljning av hampaprodukter. Företaget som startades 2014 hette tidigare Scandinavian Hemp och var Sveriges största företag inom hampaprodukter. En av grundarna till Scandinavian Hemp talar ut om hur myndigheterna gick till väga för att förbjuda försäljningen.

– Läkemedlen för cannabis fanns inte då vi startade. Sativex hade funnits en längre tid. Men nu finns det nya som dels har lanserats och dels är på gång. Det är lite konstigt att det här händer just nu. Det är precis som om vi har dragit igång marknaden, berättar Kenneth Holk.

Redan från början gick Scandinavian Hemp väldigt bra. Så bra att 2017 hade man en omsättning på 22 miljoner kronor. Men så fort det började osa pengar, var det andra aktörer som nu såg sin chans. Läkemedelsbolagen hade börjat intressera sig för cannabis som medicin. Naturligtvis såg de Scandinavian Hemp som sin största konkurrent. Hur skulle de gå till väga för att göra sig av med dem?

I oktober 2017 sände polisen ut sex bilar till Scandinavian Hemps kontor i Falköping som konfiskerade produkter värda 1 miljoner kronor. Polisens mål var att narkotikaklassa CBD-oljan, som är en helt laglig produkt. Den utvinns ur hampan som är EU-godkänd. Dessutom innehåller den så låg halt THC (det psykoaktiva ämnet i cannabis) – mindre än 0,2 % – att det är nästintill omöjligt att få någon rusningseffekt med CBD-olja.

Det blev rättegång som varade fram till januari 2018 då myndigheterna förlorade fallet.
– Vi anlitade advokat De Bassio som drev processen. Vi vann både i tingsrätten och i hovrätten.

Steg ett var därmed vunnet. Polisen lyckades inte narkotikaklassa produkten. Men därmed inte sagt att myndigheterna gav upp. Deras plan B var redan utstakad.

– Steg två var att läkemedelsverket då ville klassa CBD-oljan som medicin. Vad de egentligen gjorde var att de klassade hur det marknadsfördes. Alltså om man marknadsförde sin produkt med medicinska påståenden – hälsopåståenden – då bestämde läkemedelsverket att det var en medicin. Så CBD-olja är inte förbjuden. Det var bara hur den marknadsfördes. Men det är konstigt att de här försöken att stoppa oljan kom när det skulle lanseras läkemedelsbaserade mediciner på THC och CBD producerade av läkemedelsbolagen.

Många känner idag till de starka band som finns mellan läkemedelsverket och läkemedelsbolagen. Vissa går så långt att kalla läkemedelsverket för bolagens förlängda arm. Som kommer in liksom en curlingförälder och sopar banan ren, så att bolagen kan verka på marknaden så fritt som möjligt. I rapport nr 9 som Riksrevisionsverket skrev våren 2016 fastställde chefen (som sedermera dog utav sviterna av en cancer) att banden mellan verket och bolagen är alltför tighta. Hon menade på att läkemedelsverket bör ha en mer självständig roll.

Fallet med hur CBD-oljan har behandlas är ett gott exempel på dessa starka band. Följer man händelseutvecklingen noggrant så läggs pusselbitarna på plats en efter en. Kenneth Holk har fått uppleva detta från nära håll.
– För mig är det tydligt att det finns ett samband mellan de här två tillslagen, fast det förnekas från läkemedelsverkets håll. Men det är lite för mycket tillfälligheter och för nära varandra. Jag menar: hösten 2017 kom polisen, och våren 2018 kom läkemedelsverket – inom en tidsrymd på några månader. Och vi har hållit på sedan 2014! Slump? Jag vet inte..

Efter läkemedelsverkets förbud mot att marknadsföra CBD-olja med hälsopåståenden tog man bort alla sådana påståenden. De fick en viss tid på sig att genomföra förändring. Vilken de respekterade.
– Vi skickade in ett svar till läkemedelsverket och bad dem titta på det igen, vilket de gjorde. Men då bedömde de det så att folk redan hade fått sig en uppfattning om att de här CBD-oljorna som vi sålde hade medicinska effekter. Fast vi hade ändrat så bedömde de utefter den gamla uppfattningen. Vilket är lite märkligt.

Nu framstod det som tydligt i Kenneths ögon att myndigheterna hade haft en agenda och målet hade varit att stoppa Scandinavian Hemps försäljning. Det var alltså en kamp med utgången avgjord på förhand. Inget som Scandinavian hemp gjorde eller sa hade kunnat ändra på utgången.
Och på läkemedelsverket finns inga domare som dömer, heller därmed ingen rättvisa, då man inte kan få sin synpunkt representerad av en advokat. Dessvärre kunde inte advokat De Bassio rycka in gentemot läkemedelsverket.

Med Sveriges största företag ur spel har nu läkemedelsbolagen en friare marknad att verka på. Hur ser det då ut för de övriga svenska entrepenörer som fortfarande säljer CBD-olja? Har de en framtid eller blir även de stoppade någonstans längs vägen? Finns de någon skillnad mellan läkemedelsbolagens produkter och de CBD-oljor som idag säljs av andra svenska företag?
– Det läkemedelsbolagen tar fram är ju medicin. Det är standardiserat. Det är rena molekyler av CBD och THC som de mixar på olika sätt. Det som finns i CBD-oljan är ju extrakt direkt ifrån plantan. Där finns massvis med andra molekyler som, vad jag tycker, ger en betydligt bättre effekt än rena isolerade cannabinoider.
– Så framtiden för de aktörer som arbetar med CBD tycker jag ser ljus ut, berättar Kenneth Holk.

CBD-oljans fria marknad i Sverige är fortfarande ett frågetecken för många. Om människor låter myndigheter och läkemedelsbolag få härja fritt, kan CBD-oljan komma att bli ett läkemedel som enbart får säljas av läkemedelsbolag. Så vad återstår att göra?
Kampen om CBD-oljan är inte över än. Sveriges största företag har förlorat sin kamp. Men nu är det upp till folket att försvara rättigheten till naturens eget apotek. Valen är två: antingen väjer vi att överlåta all kontroll över våra naturliga läkemedel – och därmed makten över våra egna kroppar – till någon som endast styrs av vinstintressen.

Eller så gör vi som i England – informerar människor om CBD-oljans positiva läkande egenskaper, engagerar oss, sprider kunskapen om myndigheternas orättvisa agerande, är olydiga medborgare som följer våra hjärtan – så vi får till en verklig folkstorm! Är vi många blir vi starka. Och när många besitter kunskapen blir vi en maktfaktor som myndigheter inte kan utesluta. När du besitter makten besitter du även förmågan till förändring.
Kan engelsmännen, kan vi. Upp till kamp gott folk!

Se klippet med Kenneth Holk här

Bli prenumerant på Tidskriften “Holy Holk” om medicinsk cannabis:

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here