Danmark 30 år före Sverige

2
3597

Många svenskar – men även danskar – blir förvånade om man berättar att cannabisoljan är ett godkänt läkemedel i Danmark. Idag skrivs cannabisolja ut till flera hundra cancersjuka patienter vid två av Danmarks största sjukhus. Då cellgiftets svåra biverkningar ofta kan reduceras till ett minimum har behandlingen nått stor framgång i vårt grannland, som nästa år ska utöka användandet att inkludera även plantan i sin renaste form.
Och detta är ingen nyhet – cannabis för medicinskt bruk godkändes av danskarna redan på 80-talet. Frågan är hur länge denna medicin ska fortsätta tystas ner? Och hur många år dröjer det innan en sjuk svensk ska få tillgång till ett av de mest naturliga medel det finns att få tillgång till idag?

Min första upplevelse av cannabis effekt upplevde jag för över femton år sedan. Då tyckte jag det lät underligt, och var lite skeptisk till det jag fick höra. Min skepsis berodde troligtvis på mina fördomar. Jag hade svårt att tro att en drog även kunde ha positiva medicinska effekter. Men jag var mycket dåligt insatt i ämnet.
En bekant berättade att hans cancer avlägsnats med gott resultat på en privat cancerklinik i Paris då operationen inte kunde utföras i hans hemland. Eftersom kliniken låg före sin tid när det gällde att operera cancer var den populär, men kostsam. Innan han återvände hem uppmanade de franska cancerläkarna honom: – Det är bra för dig att röka cannabis!

En naturens gåva som ännu inte nått svensk mark
När jag så i höstas blev medveten om att cannabisoljan användes vid danska sjukhus och legaliserats i Danmark redan på 1980-talet, kände jag att det var dags att ta reda på mer. När jag sedan stod inför det faktum att hela 15 europeiska länder har legaliserat oljan med THC, som har visat sig ha stor effekt för speciellt biverkningar av cellgifter, kastade jag mig på tåget ner till Odense, där stadens universitetssjukhus skriver ut cannabisolja till sina cancerpatienter.
Samtidigt snurrade frågan inom mig – om vårt grannland Danmark använder sig av cannabisolja varför har den då inte kommit till Sverige än? Hur kan det ha gått över 35 år innan ett sådant läkemedel nått svensk mark? Hur många barriärer måste övervinnas innan den kan komma hit?
Varför får inte svenska cancersjuka möjligheten att få cannabisolja utskriven om det nu kan dämpa både illamående, smärtor och dessutom väcker aptiten?
Det kändes för mig som en orimlighet att en planta, som ju växer i naturen, kan uppfattas som ”farlig” av myndigheter. Borde inte de som är sjuka få möjlighet att få tillgång till allt det som skulle kunna göra dem friskare och att deras livskvalité höjs? Vari låg denna rädsla att vilja bekämpa det naturen givit oss? Eller var det andra krafter som styrde?

Förste läkaren att skriva ut cannabis berättar
Jag tog mig först till Köpenhamn där jag träffade Tina Horstedt som var en av de två första danska läkare som började skriva ut cannabisolja på recept. Tina håller till i ett av Köpenhamns mer fashionabla kvarter där hon har sin privata klinik. Hit skickar allmänläkare sina patienter och de som kommer får behandlingen fullt finansierad av staten. För tillfället har hon omkring 160 cancerpatienter under cannabis-behandling.
Innan Tina öppnade egen klinik arbetade hon många år som sjuksköterska vid den onkologiska avdelningen på Köpenhamns Rikshospital. Där fick hon god inblick i de positiva effekterna av cannabisoljan.
– Jag var på en världskongress för snart tre år sedan då jag hörde en israelisk forskare tala om cannabisanvändning på cancer-, epilepsi och smärtpatienter. Det var det som inspirerade mig att föra det vidare till Rikshospitalet som en alternativ medicinering. Eftersom det var jag personligen som upplyste rikshospitalet om cannabis blev det mycket uppmärksamhet kring mig då. Det blev en het diskussion eftersom man inte ansåg att cannabis användning var evidensbaserad, trots att det fanns mycket internationell forskning på ämnet.

Historisk sammanfattning över cannabis användning i Danmark
Tina Horsted förklarar hur cannabisen kom till Danmark.
– Det var i samband med AIDS-epidemin som man lanserade cannabisoljan i Danmark. ”Aids waisting syndrom”, dvs de Aids-sjuka som gick på aids-medicin och som drabbades av illamående och tappade aptiten fick cannabisolja. Redan då såg man de goda resultaten. Efter hand såg man att det även fungerade gott på cancer-patienter. Primärt var det sedan onkologiska läkare som föreskrev den. Vidare började man använda den även på Multipel skleros (MS) då den visat ha positiva effekter även på det neurologiska systemet. På Rikshospitalet här i Köpenhamn tog vi sedan in det och använde det som ett alternativ vid svåra smärttillstånd som inte kunde behandlas med exempelvis morfin. Det blev en positiv respons hos patienterna. Därför tog vi det vidare.
Andra sjukdomar som cannabis visat sig har effekt mot är främst autoimmuna -och neurodegenerativa sjukdomar, men också psykisk ohälsa, parkinson och epilepsi.
Under det senaste året har antalet läkare som skriver ut medicinen ökat från en till mellan 20-30 doktorer. Under 2015 fanns en handfull patienter – nu tillverkar apoteket Glostrup läkemedel till minst 200 patienter.
Plantan köps in från andra länder, exempelvis Österrike, men produkten framställs på plats i Danmark. Kvalitén är på så vis tillförlitlig och kontrollerad av staten.

Cannabis hälsofrämjande effekter och eventuella bieffekter
Forskare har lyckats isolera THC, den mest aktiva kemikalien i växten, och har kommit fram till att även CBD, som också förekommer i växten, har anti-inflammatoriska och antipsykotiska egenskaper. Cannabis har också varit knuten till att sänka kroppstemperaturen, öka immunfunktionen och cellskyddet. THC innehåller också beskyddande antioxidanter. Forskning på råttor har visat att THC förhindrade oxidativa skador bättre än andra antioxidanter i ett kemiskt system. Cannabidiol var betydligt mer skyddande än både vitamin E och vitamin C.
Ett genombrott har varit upptäckten av signalsubstansen anandamid, ett ämne i människokroppen som beter sig ungefär som THC, även om det bryts ner betydligt snabbare.
– Mångas uppfattning är att plantan skulle ge upphov till psykoser, trots att det inte finns någon studie genomförd som kan bevisa detta. Tina Horstedt berättar vidare:
Även det psykiska välmåendet förbättras då man eliminerar stressen, den tillför mental ro och lugn. Det här med att den påstås ge psykoser det ser man överhuvudtaget inte eftersom nivån av THC är så låg. De enda biverkningarna hos cannabisolja är muntorrhet, sömnighet och trötthet, menar Tina.

Tina kämpar för rena cannabis-produkter
– Jag har själv läst många studier och satt mig in i litteraturen på cannabis. Mitt eget intresse har lett till att jag stöttat cannabis patientföreningars kamp och samarbetar även med olika politiska organisationer där vi för diskussioner inom regering och ”sundhetsstyrelsen” (motsvarande hälsonämnden). Vi vill sätta fokus på cannabis för behandling. Orsaken är att det finns så många som illegalt medicinerar sig med cannabis. – – Vi räknar med att cirka 50 000 sjuka förser sig med cannabis för medicinskt bruk på den illegala marknaden. Det är icke värdigt att man som sjuk ska stå med en pusher och köpa cannabis. Det innebär att den kriminella världen får stora intäkter i onödan. Det innebär också att man inte har kontroll över kvalitén på den cannabis som säljs. Cannabisoljan kan exempelvis vara syntetiskt framställd. Det vill vi sätta stopp för.

Olika preparat med cannabis
Tina plockar fram de olika preparat med cannabis som hon skriver ut till sina patienter: Sativex spray, Dronabinol-tabletter och Cannabidiol (cannabisolja).
Sativex är en munspray som används mot spastiska kramper vid MS. Den är godkänd som läkemedel i Sverige sedan 2011 och innehåller både THC och CBD. Den kan skrivas ut på recept av specialister i neurologi och användas på patienter som inte tål, eller som inte får tillräcklig effekt av andra läkemedel. Endast 98 svenska patienter hade recept på Sativex under 2014. Sativex ingår inte i högkostnadsskyddet, vilket gör behandlingen kostsam för patienten (upp till 6 000 kronor per månad). Det ska nämnas att Sativex är godkänt för behandling av olika åkommor i andra länder. Dessa inkluderar olika typer av smärta och överaktiv blåsa.

Möjligheten till cannabis finns i Köpenhamn – men kostar
För de utländska patienter som kommer till Tina finns det sätt att undvika att begå brott. Tina kan nämligen skriva ut ett intyg som gör att man lagligt får ta med sig medicinerna över gränsen. Enligt Schengenfördraget får EU-medborgare ta med sig medicin över gränserna, under förutsättning att det är för personligt bruk och inte motsvarar mer än 30 dagars förbrukning.
Medicinen är inte dyr. Men ett läkarbesök för en utlänning är det.
– Jag tar 2500 danska kronor för ett besök. Dessutom måste man ha någon typ av smärt-besvär för att få komma till mig.
Ännu en barriär för en svensk patient med andra ord.

Tina och Tanja ser de goda effekterna
En cancerpatient vid Odense universitetssjukhus som får cannabisolja utskriven är Tanja Overgaard. Hon berättar för mig via telefon om hennes erfarenhet med medicinen.
– Innan jag började med cannabis-droppar blev jag illamående av bara lukten av mat, men det gör jag inte längre. Jag kan vara där mer för min dotter och min make och inte bara ligga i sängen hela tiden, tillägger hon.
Tanja diagnostiserade i våras för leukemi. I somras blev hon erbjuden att få cannabis-droppar mot de svåra biverkningarna från cellgiftena.
– Jag tackade direkt ja. Jag behövde ingen betänketid alls.
Nu har det gått över sex månader och Tanja är väldigt nöjd.
– Det är inte bara det att illamåendet försvinner utan även smärtorna. Dessutom upplever jag att min cancer har gått tillbaka tack vare oljan.
Tina Horstedt ser dagligen liknande resultat på sina patienter.
– Jag har nu skrivit ut cannabisolja i två års tid och har inte sett några biverkningar. Inte heller har jag sett att det skulle vara beroendeframkallande. Vi saknar dock studier på om det skulle kunna leda till ett beroende.

Danmark går framåt medan Sverige går bakåt
Tina berättar att från och med nästa år kommer de i vårt grannland införa en test där de under en fyraårsperiod ska dela ut cannabisplantor, genom att medicinera med plantan i sitt naturliga tillstånd.
I Sverige kan man fortfarande bara använda sig av ett enda medel med cannabis med THC i sig – Sativex. Ytterst få läkare skriver ut det och det är dyrt. I Danmark finns det uppemot 200 läkare som skriver ut cannabis och behandlingen är gratis.
Både Tanja och Tine tycker att det är synd att man i Sverige inte kan skriva ut cannabisolja med THC i sig.
– Det är otroligt bakåtsträvande att Sverige ännu inte godkänt cannabisolja för medicinskt bruk! Det pågår ju en hel omvändelse i hela världen för cannabis. Titta bara på USA! Det är ju ett ofarligt medel. Så jag förstår inte varför man är så tillbakahållande. Jag mötte en svensk läkare som arbetar med palliativ vård på ett stort sjukhus i Stockholm. Han visste inte ens om att man kan använda sig av cannabis på döende! Jag visste inte vad jag skulle säga honom. Jag var helt chockerad! Här har vi använt cannabis mer än trettio år, berättar Tina.

Är Sverige verkligen en demokrati?
Det svenska etablissemanget och massmedia gillar att röra sig med ord som mänskliga rättigheter och demokrati. Frågan är om dessa ord ens kan användas när man talar om sjukvård?
Sverige är nog som Tina säger bakåtskridande. Men jag vill tro att Sverige kanske i högre mån än Danmark styrs av industrin. Detta land är så påverkat av läkemedelsindustrin som stoppar alla naturliga preparat som sjuka skulle kunna få nästan gratis. Som bevis på det finns exempelvis det faktum att när man i riksdagen i somras skulle tala om homeopati, endast bjöd in två aktörer – Dan Larhammar (Sveriges kanske största fiende mot alternativ medicin) och Karin Meyer, apotekarföreningens ordförande. Jag filmade vid det tillfället tillställningen, som i utländska ögon säkerligen framstår som en riktig fars. Sverige som säger sig vara en demokrati, ger inte ens de olika sidorna en plats att få tala i riksdagen. Hur ska det då gå för cannabis talan?
Denna olja som man bevisligen använt i flera hundra år för medicinskt bruk, som nu har godkänts i 15 europeiska länder och dessutom i vårt nordiska grannland. Hur kommer det sig att svenskarna inte ska få möjlighet att använda sig av detta medel naturen gett oss?
Med tanke på att det handlar om hundratusentals människor inom Sveriges gränser som skulle kunna ha en förhöjd livskvalité borde det vara en mänsklig rättighet att man inför cannabisolja som ett demokratiskt alternativ.

2 KOMMENTARER

  1. En kort historia om hur Rick Simpson cannabisolja botade min bröstcancer. Mitt namn är Dimitrios Jag är 68 år gammal den 11 juni 2018, jag diagnosen cancer av hjärnan och tumören som jag förlorade allt hopp tills en vän presenterade mig till cannabisoljebehandlingar som jag aldrig trodde.Men jag var tvungen att prova det och några månader efter att jag var helt botad, hjälpte Rick Simpson mig med denna cannabisolja. Du kan komma i kontakt med honom Ricksimpsonmedicaloil@outlook.com

    Vänliga hälsningar,
    Dimitrios

  2. My Step-mamma diagnostiserades med bröstcancer i februari 2018. Vi gjorde kemoterapi som primärbehandling men cancer kvarstår. Jag hörde om cannabisoljans helande förmåga och jag köpte genast cannabisoljan på Ricksimpsoncannabishemoil@gmail.com och min Stegmamma började ta medicinen som föreskrivits av Rick Simpson. På bara några veckor efter att ha tagit oljan, där där stora förbättringar i hennes hälsa och nu är hon helt cancerfri

    Tack,
    Katrina

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here